Rezerwy na świadczenia pracownicze

17 czerwca 2010

Zalecaną metodą szacowania rezerwy na świadczenia pracownicze jest wycena aktuarialna, która zawiera wiele założeń dotyczących warunków makroekonomicznych oraz rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych.

Do ustalenia rezerw potrzebne są informacje na temat:

• wysokości odpraw (np. 400% wynagrodzenia zasadniczego) – wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy lub  regulaminu wynagrodzania,

• rotacja pracowników – prawdopodobieństwa zatrudnienia pracownika w tej jednostce do roku, kiedy odprawa emerytalna musi być wypłacona,

• stopy dyskonta (zależy od warunków rynkowych, danych ekonomicznych, prognoz makroekonomicznych) – prognozowana inflacja,

•  długość stażu pracy pracownika w danym przedsiębiorstwie, czasami również całkowity staż prac,

• miesięcznego wynagrodzenia pracownika w roku bieżącym,

• planowanego rocznego wzrostu płac,

• warunków, które mogą mieć wpływ na wysokość ostatecznej kwoty odprawy (planowane zwolnienia, zmiany warunków wynagradzania).

Charakterystyczna dla rezerw niepewność dotycząca ich kwoty wymusza wykorzystanie przez jednostkę różnych metod wyceny w zależności od okoliczności. Rzetelny szacunek rezerwy powinien uwzględniać ryzyko i niepewność, które są nierozerwalnie powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą jednostki.

W praktyce wyliczenie odpraw emerytalny nie może nastąpić na podstawie założeń. Rezerwy muszą być wiarygodnie oszacowane, więc ich wysokości nie można ustalić bez wyliczeń aktuarialnych. Dlatego należy zwrócić się w tej sprawie do odpowiednich doradców.

Polecamy:

17 czerwca 2010

Biuro aktuarialne “Prospecto”

Prospecto Sp. z o.o.

Założona przez aktuariuszy spółka PROSPECTO istnieje na rynku od 2000 roku i jest obecnie jedną z najbardziej doświadczonych polskich firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. Zapewnienia kompleksowe i profesjonalne wsparcie aktuarialne dopasowane do indywidualnych wymagań każdego Klienta.

Bezpośredni kontakt: http://www.prospecto.com.pl/

Biuro aktuarialne “Signum”

Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.

Istniejące od 2004 roku Biuro Aktuarialne Signum jest jedną z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. Specjalizuje się w działalności wymagającej doświadczenia i wiedzy z dziedziny inżynierii finansowej, aktuarialnej, matematyki  ubezpieczeniowej, finansowej, prawdopodobieństwa i statystyki, a także szacowaniu ryzyka finansowego długoterminowych projektów.

Bezpośredni kontakt: http://www.signumbiuro.pl